Erdélyi Katalin független írásszakértő honlapja

 

Írásszakértés


Az írásszakértői vizsgálat az igazságügyi szakértői tevékenység egyik legelterjedtebb fajtája. 

  • Feladata: a különböző úton létrejött írások tudományos-technikai módszerekkel történő vizsgálata releváns tények feltárása és megismerése végett.
  • Tárgyai: a különböző grafikumok: betűvel írott szöveg, aláírás, számjegyek, egyéb grafikai ábrázolások, illetve vegyesen. A szövegírás íródhat többféle írásrendszerben, több nyelven, típusban, írásmódban, stb. az aláírás is lehet teljes és névjel (szignó). A mennyiségi jeleknek szintén több típusa van: arab, római, geometriai, az egyéb grafikai ábrázolások is sokfélék lehetnek. Ezek a kifejezésfajták bizonyos sajátos vizsgálati módszereket is igényelnek, de a vizsgálatok az írásszakértés egységes törvényszerűségeire alapoznak. 
  • Célja: leggyakrabban a kézírás eredetének kiderítése, az író személy azonosságára vonatkozó kérdések megválaszolása. Egyes esetekben egyéb információkkal is képes szolgálni az írásszakértő, például az írás színvonalából, szövegezési sajátosságaiból az adott írás készítőjének műveltségi fokára, szakmájára, anyanyelvére nézve is információkkal szolgálhat, amennyiben azt a kirendelő, megbízó igényli. A vizsgálatok legnagyobbrészt a kézírást készítő személy megállapítására irányulnak, amelyben benne foglaltatik a ténylegesen író, a grafikai kivitelező, és az értelmi szerző is. Minthogy a két funkció elválhat egymástól, különválasztható a szerzőség és a kézeredet. Leggyakrabban a két eljárás egybeesik. A szöveges kézírások vizsgálata esetében nagy súlyt kaphat a szövegezési, gondolati tartalom. Ma leggyakoribbak az aláírás-vizsgálatok.

 

http://irasszakerto.hu/irasszakertes.aspx